I. Recenzja Prof. Stefana Symotiuka publikacji projektowej JESTEŚMYImage

SPIS TREŚCI:
Przedmowa        6
Zespół projektu      10
O projekcie     15
ARTYKUŁY
Mirosława Kopystiańska
Potrzeba aktywizacji twórczej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Małopolski (na przykładzie realizacji projektu Fundacji „Maximum”…) 21
Agnieszka Sojka
Kulturoterapia w procesie aktywizacji twórczej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi (na przykładzie warsztatów biblioterapeutycznych…) 27
Grażyna Borowik
Arteterapia jako metoda oddziaływań psychosomatycznych 37
Dariusz Piotr Klimczak
Dramoterapia jako forma aktywizacji twórczej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi  43
Anna Kamińska
Terapia filozoficzna i myśl Janusza Korczaka („korczakoterapia”) jako metoda aktywizacji twórczej i społecznej 57
Aleksander Pieniek
Oko-liczności łagodzące. Życie w domach pomocy społecznej oraz oddziałach otwartych i zamkniętych szpitali specjalistycznych 65
Marek Isztok
Mój świat – moje miasto. Aktywizacja przez sztukę osób z zaburzeniami… 77
Tomasz Olpiński
Kompetencje społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną (na przykładzie uczniów Gimnazjum Spec. nr 62) 85
Anna Kaźmierczak
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 95
Dariusz Piotr Klimczak
„W imię jojca”. Poezja zmącona. Refleksje nad twórczością poetycką osób z zaburzeniami psychicznymi  101
Andrzej Kowal
Terapie kreatywne 113
Sprawozdanie  z realizacji projektu 117
PREZENTACJE
Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych 119

ZAMÓWIENIA: e-mail: redakcja@maximum.org.pl    tel. +48 511-833-410
egzemplarz bezpłatny + (koszty przesyłki + wpłata na cele statutowe)

II. SPRAWOZDANIE z realizacji projektu prezydenta Stowarzyszenia „PSYCHIATRIA I SZTUKA” (PDF)

III. OPINIE I REKOMENDACJE Z OŚRODKA WSPARCIA OSÓB STARSZYCH (PDF)

Reklamy