ZESPÓŁ PROJEKTU:
Sojka_czb1. biblioterapia: Dr Agnieszka Sojkadoktor nauk hum., pedagog i muzyk, menadżer kultury, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Kultury Instytutu Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Polską Akademią Nauk w Warszawie. Obszar badań obejmuje pedagogikę kultury w tym animację społeczno-kulturową, edukację kulturalną oraz aksjologiczne podstawy wychowania i pedagogikę mediów. Od 1998 r. zajmuje się badaniami przekazów medialnych (reklama, prasa kobieca, męska, młodzieżowa, bajka dziecięca). Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji, biblioterapii (Fundacja „Miasto Słów”), muzykoterapii (UJ), metod aktywizujących proces nauczania, emisji głosu, budowania zespołów, motywacji, pedagogiki twórczości oraz funduszy strukturalnych. Publikacje książkowe: Literatura – Człowiek – Wartość (Kraków 2007) oraz autorska Człowiek i Bóg w pieśni. Studium antropologiczno-pedagogiczne (Kraków 2008).

Klimczak_czb_ulepszony2. dramoterapia: Dr Dariusz Piotr Klimczak – kierownik projektu, doktor nauk hum. UJ, projektodawca i certyfikowany Project Manager (PRINCE2®), odbył studia podyplomowe z zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, specjalista NGO i metodyk edukacji twórczej; ponadto dramoterapeuta, literaturoznawca, kulturoznawca, prezes Fundacji „Maximum”, członek Związku Literatów Polskich, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „ASSITEJ”, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat konkursu na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny kultury pod egidą Narodowego Centrum Kultury (autor Trylogii Tanatycznej Teatru Absurdu, 2006-2010); wykładał dramę na Uniwersytecie Jagiellońskim i historię teatru na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Autor i doświadczony koordynator licznych projektów związanych z aktywizacją społeczną, kulturą i sztuką, nauką, edukacją kulturalną i obywatelską, m.in.: z EFS (staże), POKL, MRPO („Małopolska Wielu Kultur”), EACEA („Bałkańska Seria Literacka”), Instytutu Książki („Czytanie Sacrum”), NCK („Myśląc ojczyzna…”), MKiDN, UMWM („Poznaj pasję tworzenia”) itd.

3. komunikacja społeczna: Dr Mirosława Kopystiańska – specjalista ds. mniejszości narodowych i etnicznych, łemkolożka, doradca zawodowy, absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Rzeszowskim, doktoryzowała się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w dziedzinie nauk hum. w zakresie historii i politologii. Współpracuje z NGO oraz zawodowo zajmuje się promocją turystyki i Małopolski.

Borowik_4.  arteterapia i plener: Prof. dr hab. Grażyna Borowik absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wystawiająca swe prace na ponad dwustu wystawach zbiorowych i kilkunastu indywidualnych w kraju i za granicą, uprawiająca malarstwo, rysunek, fotografię, realizująca działania w przestrzeni i performens. Profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Doświadczony pedagog, ekspert i trener arteterapii, organizatorka i kuratorka ponad dwustu wystaw artystów polskich i zagranicznych, wieloletnia opiekunka koła naukowego studentów, organizatorka rozmaitych warsztatów plastycznych i plenerów, kierownik Galerii Zejście w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, wieloletni opiekun Galerii „Albert” działającej przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie, wiceprezydent Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka, organizatorka międzynarodowych konferencji naukowych, zajęć arteterapeutycznych, konsultacji.

PIeniek_czb5.  arteterapia i plener: Dr Aleksander Pieniek – ekspert, absolwent malarstwa krakowskiej ASP, prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, aranżacjami przestrzennymi oraz grafiką użytkową. Debiutował w 1976 r. podczas wystawy prac studentów ASP z Krakowa w Atenach. Od roku 1977 publikował swoje rysunki i ilustracje w pismach studenckich, satyrycznych i w dziennikach. Aktualnie jest redaktorem graficznym miesięcznika „Dekada Literacka”. Ma w dorobku ponad 10 wystaw indywidualnych oraz kilkanaście zbiorowych zarówno w kraju, jak i za granicą (m.in. w Krakowie, Nowym Targu, Zamościu, Wrocławiu, Turynie, Wenecji, Florencji, Edewecht…). Jego prace posiadają instytucje państwowe, muzea i renomowane galerie (m.in. Ministerstwo Kultury i Sztuki, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Muzeum Karykatury w Warszawie, Muzeum XIV Olimpiady Zimowej w Sarajewie, Galeria Format w Nowym Sadzie, Galeria de la Rasa w San Francisco…). W 1990 r. był stypendystą MKiS; otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za twórczość w dziedzinie malarstwa i rysunku.

Kaminska_6. korczakoterapia: Dr Anna Kamińska – doktor nauk hum., filozof i pedagog. Studia doktoranckie odbyła na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wykłada filozofię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i etykę na Wszechnicy Świętokrzyskiej. Współpracowała z Instytutem Polskim w Tel Awiwie w ramach programów: „Poznaj Polskę” oraz „Pod wspólnym niebem”, zajmując się także zagadnieniem wpływu judaizmu na Lévinasowskie pojmowanie wrażliwości w Centrum Nauczania o Holocauście w Hajfie. Wydała książkę: Wrażliwość i podmiotowość. Teoria E. Lèvinasa i praktyka J. Korczaka. Zajmuję się tzw. korczakoterpaią i praktykowaniem metody Janusza Korczaka. Sfera zainteresowań naukowych: filozofia współczesna, antropologia filozoficzna i etyka, fenomenologia obrazu poetyckiego Gastona Bachelarda, fenomen wyobraźni twórczej. Publikowała na łamach wielu czasopism (m.in.: „Logos”, „Ruch Filozoficzny”, „Przegląd Filozoficzny”, „Colloquia Communia”). Prowadziła zajęcia arteterapeutyczne w Domu Seniora SS. Sercanek w Krakowie.

Olpinski_cz.b.7. wolontariat: lic. Tomasz Olpiński – absolwent studiów licencjackich z pedagogiki specjalnej Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie, pedagog i terapeuta w Gimnazjum Specjalnym nr 62 w Krakowie, wolontariusz Fundacji „Maximum”. Prywatnie: poeta i performan.

8. opieka terapeutyczna i współpraca:
S. Mgr Jeremia Cecyliana Pociejewska – sercanka, absolwentka pedagogiki specjalnej Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, arteterapeutka, kierownik Ośrodka Wsparcia Osób Starszych SS. Sercanek w Krakowie.
S. Anna Kaźmierczak – pielęgniarka dyplomowana, magistrantka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
S. Witalisa Żaboklicka – sercanka, opiekunka zajęć terapeutycznych w Ośrodku Wsparcia Osób Starszych SS. Sercanek w Krakowie.

drKowal_czb29. opieka psychiatryczna: Dr Andrzej Kowal – prezydent Stowarzyszenia „Psychiatria i Sztuka”, lekarz psychiatra, były dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dra J. Babińskiego w Krakowie. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni Zdrowia Rodziny Fundacji „Pro Humana Vita” w Krakowie. Długoletni praktyk i terapeuta, organizator konferencji, ekspert ds. osób z  zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Reklamy